Article thumbnail

Communicatin Mix of Network of Clothes Shops GATE

By Marek Sliačan

Abstract

Bakalarska praca sa zameriava na marketingovu komunikaciu spolocnosti Gate s.r.o, ktora podnika v oblasti odevov a modnych doplnkov. Praca sa sklada z troch casti, prva je tvorena teoriou marketingu a je vychodiskom teoretickych poznatkov o marketingovej komunikacii a marketingovom mixe spolocnosti. V druhej casti je rozbor spolocnosti a opisany sucasny stav marketingovej komunikacie. Posledna cast obsahuje navrh na vylepsenia, ktore by mali naplnit stanoveny ciel.This thesis focuses on the marketing communication of Gate s.r.o. company. This company is active in the fashion and clothing industry. Thesis is composed of three parts. The first part is made of marketing theory and makes basic theory knowledge about marketing mix and marketing communication. The company and current state of its marketing communication is described in the second part. The third part contains suggestions for improvements.

Topics: Marketing, marketingovy mix, marketingova komunikacia, web stranka, propagacia, facebook, Marketing, marketing mix, marketing communication, web site, promotion, facebook
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/39724

Suggested articles

Citations

 1. (1992). 2014-11-30]. Dostupné z: www.ABCDcom HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. dotisk.
 2. (2010). a František POLLÁK.
 3. (2003). building: budování obchodní značky.
 4. (2014). Facebook Newsroom [online]. [cit. 2014-12-12]. Dostupné z:http://newsroom.fb.com/products/ ŠIKÝŘ, Radek. Proč jsou slevy červené aneb vliv barev na prodej. ShopSys [online].
 5. Managementmania [online]. 12.10.2013 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z:https://managementmania.com/cs/pestle-analyza Platobná morálka slovenských firiem.
 6. (1992). Marketing management: Analýza, plánování, realizace a kontrola. Victoria Publishing,
 7. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy.
 8. (2007). Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada,
 9. (1982). Programátor. Adresa Spoločnosti.
 10. (2009). Retail marketing.
 11. S.R.O.GastroProfesor [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.gastroprofesor.cz/clanek/profit-hudba-zisk-zakaznik-spo MONZEL,
 12. (2011). The World's Most Valuable Brands. Forbes [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: http://www.forbes.com/powerful-brands/list/3/#tab:rank VYSEKALOVÁ,
 13. (1989). xv, 411 p.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.