Article thumbnail

Business Plan Proposal for an Employment Agency

By Lucie Pišková

Abstract

Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro agenturu práce za účelem uskutečnění podnikatelského záměru. Teoretická část obsahuje literární rešerši v oblasti zakládání malých a středních firem a tvorby podnikatelského plánu. Analytická část využívá SLEPT analýzu a metody dotazování k analýze současné situace na poli agenturního zaměstnávání. Praktická část je věnována samotné tvorbě podnikatelského plánu a zhodnocení podnikatelského záměru.The aim of this bachelor thesis is processing of a business plan proposal for an employment agency in order to implementing a business plan. The theoretical part includes a literature search in the setting up of small and medium-sized businesses and creation of a business plan. The analytical part uses SLEPT analysis and methods of questioning to analyze the current situation in the temporary agency work. The practical part is dedicated to the creation and evaluation of a business plan.

Topics: Podnik, podnikatelský plán, agentura práce, dočasně přidělený zaměstnanec, finanční plán., Business, business plan, employment agency, temporarily assigned employee, financial plan.
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/41469

Suggested articles

Citations

 1. Co považujete za Vaši největší konkurenční výhodu?
 2. Co považujete za Vaši největší konkurenční výhodu? 22 let působení na trhu, přes 70 klientů, nástupní příspěvek 500 Kč, motivační benefit v rámci marže při nástupu „narychlo“.
 3. Co považujete za Vaši největší konkurenční výhodu? Komunikaci s klientem.
 4. Co považujete za Vaši největší konkurenční výhodu? Kvalitní kmenové zaměstnance, rozsáhlou síť poboček, vzdělávání zaměstnanců.
 5. Jak postupujete při výběru brigádníků? Brigádníky testujeme, je-li to potřeba, máme testy logicko-technických poznatků, často však stačí, když má brigádník ruce a nohy.
 6. Jak postupujete při výběru brigádníků? Když má brigádník ruce a nohy, pošleme ho tam, kam potřebujeme. Máme pravidlo 3x a dost.
 7. Jaká je Vaše nejčastější forma spolupráce s dočasně přidělenými zaměstnanci? DPČ, dříve na inventury DPP, momentálně inventury nejsou.
 8. Jaká je Vaše nejčastější forma spolupráce s dočasně přidělenými zaměstnanci? DPČ, na dohodu o provedení práce nezaměstnáváme.
 9. Jaká je Vaše nejčastější forma spolupráce s dočasně přidělenými zaměstnanci? HPP, občas DPČ, máme také Payroll program – externí zpracování mezd, v rámci kterého zpracováváme mzdy i zaměstnancům na DPP.
 10. Jaké formy inzerce používáte? Fajn-brigády, jobs, práce, časopisy, výtahy na kolejích, nástěnky ve školách a na menzách aj.
 11. Jaké formy inzerce používáte? jobs.cz, prace.cz, fajn-brigady.cz, rozhlas, letáky, nástěnky na univerzitách
 12. Jaké formy inzerce používáte? Práce, jobs, hotjobs, ihned, idnes, dobra-prace a letáčky na vysokých školách (spíše při hledání kmenových zaměstnanců). Úspěšnost inzerce měříme.
 13. Jaké formy inzerce používáte? prace.cz, jobs.cz, idnes, profesia, easyprace, dobraprace, dobryflek, fajn-brigady, letáky, rádio, ÚP, univerzity, mobilní aplikace.
 14. Jaké krátkodobé úvazky nejčastěji nabízíte?
 15. Jaké krátkodobé úvazky nejčastěji nabízíte? Doplňování ve skladech (Lídl), úklid, jednoduché pomocné práce, zemědělství
 16. Jaké krátkodobé úvazky nejčastěji nabízíte? Pokladny, sklady – řidiči vysokozdvižných vozíků i na měsíc (v rámci obstarávání takovýchto pozic máme sjednáno pojištění ve výši 5 milionů korun českých), krátkodobé úvazky však nabízíme minimálně.
 17. Jaké krátkodobé úvazky nejčastěji nabízíte? Výroba, sklad, doplňování zboží, pokladní
 18. Jaký je nejkratší časový limit, během kterého jste schopni zajistit brigádníky?
 19. Jaký je nejkratší časový limit, během kterého jste schopni zajistit brigádníky? Brigádníky často zajišťujeme ze dne na den. Brigádníci, kteří vezmou směnu „narychlo“, dostanou peníze navíc.
 20. Jaký je nejkratší časový limit, během kterého jste schopni zajistit brigádníky? Jsme schopní zajistit brigádníky i během 1 dne. V takových případech je občas brigádníkům poskytnuta jednorázová odměna.
 21. Jaký je nejkratší časový limit, během kterého jste schopni zajistit brigádníky? Jsme schopni zajistit brigádníky i ze dne na den.
 22. Jaký je nejkratší časový limit, do kdy může brigádník zrušit naplánovanou směnu? 2 pracovní dny předem, reálně to však moc nefunguje.
 23. Jaký je nejkratší časový limit, do kdy může brigádník zrušit naplánovanou směnu? Cca 3 brigádníci z 10 nedorazí na směnu a ani se neozvou, 50% brigádníků směnu potvrdí a dorazí. Reálně náhradu škody neřešíme, ve smlouvách s brigádníky ji však máme.
 24. Jaký je nejkratší časový limit, do kdy může brigádník zrušit naplánovanou směnu? Den předem.
 25. Jaký je nejkratší časový limit, do kdy může brigádník zrušit naplánovanou směnu? Nemáme takové omezení.
 26. Jakým způsobem komunikujete s brigádníky? (telefonáty, sms, emaily) Komunikujeme hlavně přes sms, používáme však i telefonáty a emaily.
 27. Jakým způsobem komunikujete s brigádníky? (telefonáty, sms, emaily) Všemi uvedenými.
 28. Jakým způsobem komunikujete s brigádníky? (telefonáty, sms, emaily) Využíváme všechny tyto kanály.
 29. Jakým způsobem komunikujete s brigádníky? (telefonáty, sms, emaily) Využíváme všechny způsoby, emaily však minimálně.
 30. Jakým způsobem řešíte absence brigádníků? Brigádníka vedeme v našem systému jako nespolehlivého. Náhrady škod zavedeny nemáme.
 31. Jakým způsobem řešíte absence brigádníků? Máme náhradní brigádníky.
 32. Jakým způsobem řešíte absence brigádníků? Náhrada škoda (strhnuta ze mzdy), nebo ukončení pracovního poměru.
 33. Kdo jsou Vaši nejčastější klienti? 65% našich klientů jsou výrobní firmy,
 34. Kdo jsou Vaši nejčastější klienti? 70% automotive, dále pokladny – například Ahold. V CTP Slatina dodáváme zaměstnance například firmě Honeywell,
 35. Kdo jsou Vaši nejčastější klienti? Honeywell, Tyco Electronics, Billa, Kaufland, Siemens a další klienti z průmyslových zón.
 36. Kdo jsou Vaši nejčastější klienti? Výrobní firmy, automobilky.
 37. (2015). Návrh podnikatelského plánu pro pracovní agenturu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská,
 38. Vyžadujete poplatek za registraci?
 39. Vyžadujete poplatek za registraci? Ne, ani to není zákonné.
 40. Zadáváte docházku brigádníků do účetního softwaru ručně nebo ji importujete elektronicky? 50/50, někteří klienti nám zasílají data přímo z jejich databáze.
 41. Zadáváte docházku brigádníků do účetního softwaru ručně nebo ji importujete elektronicky? Momentálně ručně, do budoucna budou tuto funkci plnit čipy.
 42. Zadáváte docházku brigádníků do účetního softwaru ručně nebo ji importujete elektronicky? Oboje, využíváme systém Power Key, který je propojen s interním systémem některých klientů.
 43. Zadáváte docházku brigádníků do účetního softwaru ručně nebo ji importujete elektronicky? XVII Ručně.
 44. Zasíláte brigádníkům potvrzující sms/emaily? Ano, ale pouze v případech, kdy nastane změna oproti původní domluvě.
 45. Zasíláte brigádníkům potvrzující sms/emaily? Ano, i před směnou voláme nebo posíláme brigádníkům sms, zda dorazí.
 46. Zasíláte brigádníkům potvrzující sms/emaily? Spíše ne. Pouze když poptá brigádu přes sms, přijde mu sms, že mám tuto brigádu zapsánu.
 47. Zasíláte brigádníkům potvrzující sms/emaily? Tuto informaci bohužel nemám k dispozici, toto rozhodnutí je spíše na konkrétní konzultantce.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.