Article thumbnail

Business Plan For The Enhancement of Product Line

By Tomáš Vepřek

Abstract

Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru existující firmy. Popisuje situace, které mohou nastat při rozšiřování sortimentu společnosti a vysvětluje jejich možná řešení.This work puts mind to technic creation of bussines project some exist company. It describe situation, which may originate by expansion assortment, and it explains their current solution.

Topics: cíle, finance, plán, podnik, pistole, rizika, řízení, technologie, objectives, finance, plan, company, pistol, threats, management, technology
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/15636

Suggested articles

Citations

  1. (2004). 10 smrtelných marketingových hříchů.
  2. (2007). a j. Podnikatelský plán.
  3. (2005). a SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování.
  4. (2008). Encyklopedie ekonomických a právních pojmů.
  5. (2006). Pistole celého světa.
  6. Příprava hodnocení podnikatelských projektů. 1. vydání.
  7. (2007). Sbírka pistolí a revolverů.
  8. Seznam grafů Graf č. 1 - Ukazatele rentability Graf č. 2 - Aktivita I. Graf č. 3 - Aktivita II. Graf č. 4 - Zadluženost Graf č. 5 - Ukazatele likvidity
  9. Seznam příloh Příloha č. 1 - vzor rozesílaného dotazníku Příloha č. 2 - rozvaha Příloha č. 3 - výkaz zisku a ztráty Příloha č. 4 - výkaz cash flow
  10. (2006). Velká encyklopedie zbraní a revolverů.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.