Article thumbnail

Analysis of the Selected Firm

By Jakub Pavlák

Abstract

Bakalářská práce pojednává o obtížné situaci malého podniku v současně velmi agresivních tržních podmínkách. Obsahuje analýzu společnosti, konkrétně SLEPTE a SWOT analýzu. Výstupem analýz práce vydá doporučení pro vedení podniku.This bachelor´s thesis talks about difficult situation of the small company in our current aggressive business conditions. It contains economic analysis of company, SLEPTE analysis and SWOT analysis. Conclusion will be package of solutions for management of company.

Topics: Ekonomická analýza firmy, SWOT analýza, SLEPTE analýza, Ekofarma, Biopotraviny, Drobné podnikání, Economic analysis of company, SWOT analysis, SLEPTE analysis, Eko farm, Bio food, Small business
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/16502

Suggested articles

Citations

 1. 11 důvodů proč kupovat biopotraviny.
 2. (2005). 294/1992 Sb., „O podpoře malého a středního podnikání“ - 55 -8. Seznam tabulek a grafů Tabulka č. 1 Vývoj HDP v letech 2005-2008 v ČR, EU, USA a celosvětově Tabulka č. 2 Vývoj inflace v ČR v letech
 3. (2000). a kol. Manažerská ekonomika.
 4. (2001). Analýza finanční důvěryhodnosti podniku. Praha:EKOPRESS.
 5. (1997). E.: Podnikatelský mýtus.
 6. Ekonomická data a údaje. /online/ Dostupné z: http://www.czso.cz/. Poslední úpravy z
 7. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd Praha:VŠE, 2007.180 s.
 8. Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. 1 vyd.
 9. HDP svět The World Economy http://www.allbusiness.com/financeinsurance/4053053-1.html. Poslední úpravy
 10. Jak posoudit finanční zdraví podniku. 2.vyd.Praha:Management Press.1996. 159 s.
 11. Jak se biopotraviny označují.
 12. Konkurenceschopnost malých a středních podniků v aliancich (CLUSTERS)
 13. Nový spotřební koš od ledna 2007. /online/ Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2007/2007_duben/box y_a_prilohy/zoi_2007_duben_b1.html. Poslední úpravy
 14. online/ Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/ekonomika-svet.php.
 15. online/ Dostupné z: http://www.vsebio.cz/cs/certifikatybio.
 16. Předloženými návrhy jsem splnil cíl své bakalářské práce.
 17. Trh s biopotravinami rostl loni u nás nejrychleji v Evropě.
 18. Vše o biopotravinách. /online/ Dostupné z: http://www.spolecnostprozvirata.cz/data/biopotraviny.pdf . Poslední úpravy

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.