Article thumbnail

Proposal and realization web presentation for logistic firm

By Zuzana Široká

Abstract

Předkládaná bakalářská práce je věnována prezentaci logistické firmy na internetu. Práce stručně seznamuje s technikou tvorby webových stránek a jejich prezentací. Součástí je i návrh na vylepšení pozice ve vyhledávačích a zviditelnění firmy na webu. Další část práce je zaměřena na systém skladování a náhled na stav skladu přes internet nebo mobil. Jednotlivé návrhy jsou v závěru práce ekonomicky zhodnoceny.This bachelor’s thesis is focused on a logistic firm presentation on the Internet. The thesis briefly introduces web pages design production and their presentation. Spotlight the firm and position improvement in internet search engines is part of the proposal. Storage system and store availability checking over the Internet or mobile phone is another part of the thesis. Finally, each suggestion and its financial contribution is summarised.

Topics: logistika, skladování, webová prezentace, internetový vyhledávač, internet, logistics, warehousing, web presentation, internet locator, internet
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/28273
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11012/28... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.