Article thumbnail

Using mobile phone in feedback rehabilitation

By Ondřej Mynařík

Abstract

Cílem této práce je prozkoumat snímače náklonu používané v mobilních zařízení Android a porovnat je s přesným referenčním senzorem Xsens. Dalším z cílů bylo vytvořit Android aplikaci na měření náklonu balanční plošiny, která komunikuje přes Bluetooth s počítačem. Z měření vyplývá, že snímače v mobilních telefonech jsou dostatečně kvalitní, aby mohli nahradit přesný referenční senzor Xsens pro měření náklonů balanční plošiny. Na základě těchto výsledků byla vytvořena aplikace. Mobilním telefonem s touto aplikací lze senzor Xsens nahradit, čímž dojde k výraznému zlevnění celého řešení, a tudíž možnému rozšíření mezi pacienty a rehabilitační zařízení.The aim of this thesis is to evaluate sensors used in Android mobile phones for measuring inclination and their comparation with precise reference sensor Xsens. Another goal is to create Android application for measuring inclination of balance desk. This application communicates with a computer by Bluetooth. Results indicates that sensors in mobile phones are sufficient enough to replace the precise sensor Xsens for measuring inclination of balance desk. Based on the results mobile application was created. Using a mobile phone with this application can replace Xsens, which results in rapid decrease of the price and the possible use in rehabilitation centers or by patients.

Topics: akcelerometr, gyroskop, náklon, měření náklonu, komplementární filtr, Android, posturální stabilita, stabilita, balanční plošina, rehabilitace, accelerometer, gyroscope, inclination, inclinometer, complementary filter, Android, postural stability, stability, balance desk, rehabilitation
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/39145

Suggested articles

Citations

 1. (2015). [cit. 2015-05-21]. Dostupné z: http:// developer.android.com/index.html Program: Untitled Datum:
 2. a A TIPEK. Master books on sensors: Part A. Editor Alois Tipek, Pavel Ripka. Praha: BEN - technical literature, 2003, 1 sv. (různé stránkování).
 3. a A TIPEK. Master books on sensors: Part B. Editor Pavel Ripka, Alois Tipek. Praha: BEN - technical literature, 2003, 1 sv. (různé stránkování).
 4. (2006). Analysis of piezoelectric devices.
 5. (2010). Attitude Estimation with Complementary Filter.
 6. Danuše NOVÁKOVÁ a Tomáš VÍTŮ. Fyzika I. 3., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 188 s.
 7. (2014). Fusion. Freescale [online].
 8. (2013). Fyzioterapeutické metody k ovlivnění hlubokého stabilizač-ního systému.
 9. (2008). Fyzmatik.píše [online]. 30. září
 10. (2014). Global Smartphone Market Share by OS [online].
 11. (2012). Hodnocení posturální stability ve stoji u zdravých mladých osob.
 12. In:http://en.wikimedia.org [online].
 13. (2013). Konstrukce a řízení kvadrokoptéry.
 14. Marcel KREIDL a Jiří NOVÁK. Senzory a převodníky.
 15. MTi and MTx
 16. (2014). Náklonoměr s akcelerometrem.
 17. Programujeme pro Android. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 187 s. Průvodce (Grada).
 18. (2011). Řízení laboratorního modelu nestabilního balancujícího vozidla.
 19. Robotika - Aplikace robotiky v biomedicíně.
 20. (1983). Snímače neelektrických veličin. 2. uprav.dopl.vyd.
 21. (2011). Solutions for MEMS sensor fusion. Mouser Electronics [online].
 22. (2007). System for diagnosing spinal shape in humans.
 23. (2013). Ústav teoretické fyziky MFF UK [online].
 24. (2014). Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu kinematika.

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.