oaioai:invenio.nusl.cz:72411

Ochrana Olympijské Symboliky v Komerčních Komunikacích

Abstract

Tato práce pokrývá problematiku ochrany olympijské symboliky v České Republice. První část je věnována teoretickému základu. Po stručném popisu marketingových komunikací následuje rozbor právních předpisů chránících Olympijskou symboliku na území ČR. V druhé části - praktické, jsou popsány případy narušení práv Olympijských symbolů a závěr je věnován právnímu hodnocení probíhajícího sporu mezi Českým Olympijským Výborem a Budějovickým Budvarem

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:72411Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.