Tolerancija boja u fleksotisku

Abstract

Fleksotisak je danas vrlo zastupljena tehnika tiska koja je još u razvoju. Svojom ekspanzijom na tržište fleksotisak konkurira ostalim tehnikama tiska, jer nudi nižu cijenu i veću brzinu izrade tiskovne forme, dok kvalitetom tiska ne zaostaje u toj mjeri da gubi na konkurentnosti. Premda je našao primjenu u različitim domenama grafičke proizvodnje, fleksotisak se specijalizirao kao ambalažni tisak. Trgovine su prepune artikala na čijoj je ambalaži otisak otisnut fleksotiskom. Iz toga je vrlo vidljivo koliko je ova tehnika tiska svestrana, jer ima mogućnost otiskivanja na širokoj paleti različitih materijala. U ovom radu fleksotisak je obrađen kroz poglavlja logičkim redom; od izrade tiskovne forme, fleksografskih strojeva, prednosti i nedostataka fleksotiska, do boja koje se koriste kod fleksotiska. Isto tako važan naglasak je dan na ekološke aspekte. U eksperimentalnom dijelu na temelju mjerenja otisaka dobivena su neka saznanja i zaključci u vezi praktičnih problema koji se javljaju u tisku te načinu njihovih rješavanja. Na kraju je izveden zaključak da je ovako razvijena i prihvaćena tehnika tiska premalo zastupljena u našoj službenoj literaturi

Similar works

Full text

thumbnail-image

Faculty of Graphic Arts Repository

Full text is not available
oai:eprints.grf.unizg.hr:747Last time updated on 4/17/2020

This paper was published in Faculty of Graphic Arts Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.