Article thumbnail

Instal·lació solar fotovoltaica per a l’alimentació d’ordinadors portàtils i de telèfons mòbils dels usuaris d’una biblioteca

By Miquel Honorat Pastor Torrens

Abstract

En l’actualitat l’ús d’energies renovables s’usa per a disminuir els efectes nocius relacionats amb l’ús d’energies no renovables, com poden ser el carbó, el petroli, etc. Actualment, la biblioteca de la ETESEIB consta de 66 llocs de treball que manquen de instal·lació elèctrica per a alimentar els dispositius dels usuaris, en aquest context, en el present treball es proposa alimentar els aquests mitjançant energia procedent d’una instal·lació solar fotovoltaica. S’estudia primerament l’estat de l’art de l’energia solar fotovoltaica en l’actualitat, el principi bàsic d’aquesta, els components que conformen una instal·lació solar fotovoltaica i un estudi de mercat de panells solars i bateries. Seguidament s’avalua el context en que es troba l’autoconsum actualment a l’estat, fent un comparativa amb les primeres potències global i europea en atractiu d’implantació d’energia renovable de tipus fotovoltaica, de manera que es coneixen els costos de connexió d’una instal·lació a la xarxa, i com pot evolucionar la legislació d’autoconsum en un futur. En continua realitzant un anàlisi de quins són els dispositius usats majoritàriament i habitual per els usuaris de la biblioteca, i les seves característiques i especificacions de càrrega (voltatges, consums i tipus de connectors). Es proposen diverses alternatives d’instal·lació, es fa un estudi de totes elles i s’escull la més sostenible, que en aquest cas s’escull com al tipus d’instal·lació que per una demanda igual de càrrega per part dels usuaris requereix de menor infraestructura de panells i bateries, bàsicament degut a que presenta un rendiment major que la resta de tipus. Un cop conegudes les característiques de tal instal·lació es dimensiona, es defineix un sistema de gestió de les càrregues de la biblioteca, i es calcula el cost econòmic anual que representaria connectar la instal·lació dissenyada a xarxa. Finalment s’estudia l’impacte ambiental i es realitza el pressupost del projecte

Topics: Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia solar fotovoltaica, Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Recursos energètics renovables::Recursos solars tèrmics, Library buildings -- Energy conservation, Laptop computers-- Energy consumption, Cellular telephones-- Energy consumption, Photovoltaic power generation -- Equipment and supplies, Solar batteries, Biblioteques (Edificis) -- Estalvi d'energia, Ordinadors portàtils -- Consum d'energia, Telèfon mòbil -- Consum d'energia, Energia solar fotovoltaica -- Instal·lacions, Bateries solars
Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Year: 2016
OAI identifier: oai:upcommons.upc.edu:2117/96860
Provided by: UPCommons
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2117/968... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.