Article thumbnail

Estudi de les accions del vent sobre una coberta corbada mitjançant simulació numèrica

By Sergi Fajas Garriga

Abstract

Aquest projecte té l’origen en el càlcul dels esforços que fa el vent sobre una coberta corba d’una pista de pàdel suportada per pilars per tal de fer-ne el seu dimensionament. Un dels inconvenients que troben els enginyers d’estructures a l’hora de dissenyar-ho, és que la norma vigent sobre aquest tipus de construccions no especifica la distribució de pressions sobre la coberta de pàdel formada per una marquesina en forma de làmina corba. Amb l’objectiu d’assentar les bases per a la determinació de la distribució de pressions sobre la marquesina, es vol comprovar si la simulació numèrica amb computador de fluids pot servir com a alternativa a la normativa. Per tant, s’ha identificat un cas similar corresponent a una coberta que consta d’un sostre idèntic, però suportat per dues parets laterals que sí que s’inclou a la normativa. L’objectiu bàsic ha sigut comprovar si s’arriba als mateixos resultats tant per normativa com per simulació. Per tant, en primer lloc s’han determinat les característiques del vent que considera necessari tenir en compte la normativa si es vol instal·lar la coberta a Catalunya. A continuació, s’ha procedit a desenvolupar el model numèric en base a aquestes condicions. Per portar-ho a terme s’ha hagut de generar la geometria d’estudi, el seu volum de control, el seu mallat i s’han aplicat les condicions de contorn durant la simulació. D’aquests passos, mallar el sòlid ha estat el que ha comportat més problemes ja que la geometria no permetia fer un mallat qualsevol. Finalment, s’han simulat els diferents casos i s’han comparat els resultats numèrics amb els proporcionats per la normativa per treure’n les conclusions pertinents. Tenint en compte els errors obtinguts amb les diferents simulacions, s’ha pogut determinar que el millor model per fer aquestes simulacions era tenir un perfil de velocitats no uniforme. Pel que fa la turbulència, no ha estat una variable que fes variar en excés els resultats. Donada la bona concordança entre simulació i normativa obtinguda en el nostre cas, ara el següent pas seria simular la coberta sense parets de sustentació, amb l’objectiu d’obtenir uns resultats coherents tenint en compte els aconseguits amb el model anterior

Topics: Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica, Fluid dynamics, Mecànica de fluids
Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Year: 2016
OAI identifier: oai:upcommons.upc.edu:2117/98859
Provided by: UPCommons
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2117/988... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.