oaioai:invenio.nusl.cz:4971

Návrh rozvoje channel marketingu ve společnosti ASUS

Abstract

Diplomová práce se zabývá channel marketingovou strategií společnosti ASUS, předního výrobce notebooků. Channel marketing se zabývá distribucí produktu od výrobce ke konečnému zákazníkovi, resp. motivací a podporou prodeje distribučních mezičlánků. Na základně podrobné analýzy IT trhu, distribučních kanálů, spotřebitelů a konkurence a na základě analýzy současného systému channel marketingu společnosti ASUS, je připraven nový návrh channel marketingové strategie

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:4971Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.