oaioai:invenio.nusl.cz:4670

Silniční doprava v Evropě a zapojení do intraregionálního obchodu

Abstract

Práce analyzuje silniční dopravu (prioritně nákladní) v Evropské unii s ohledem na postupné rozšiřování z EU15 na EU25 a nově také EU27. Okrajově se též zaměřuje na neunijní státy Evropy. Sleduje podíly silniční nákladní přepravy na celkové evropské přepravě, porovnává společnou dopravní politiku Evropské unie, dopravní politiky a situace v dopravní sféře ve státech bývalého východního bloku, Německa a Velké Británie a poukazuje na silniční bezpečnostní politiku vybraných západních států. Jedna kapitola se věnuje střetům zastánců a odpůrců silniční dopravy. Zvláštní kapitola je poté ke konci práce věnována České republice

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:4670Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.