oaioai:invenio.nusl.cz:4631

Dlouhodobý hmotný majetek dle ČÚS a IFRS

Abstract

Práce se zabývá problematikou dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví dle Českých účetních standardů (ČÚS) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě oblasti jsou nejdříve rozpracovány samostatně pro seznámení se s danou problematikou. Výsledkem práce je potom především porovnání těchto dvou přístupů, odhalení rozdílů i shod, výhod a nevýhod, předností a nedostatků toho kterého přístupu

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:4631Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.