oaioai:invenio.nusl.cz:4233

Fundraising neziskové organizace

Abstract

Fundraising je činnost, která se zabývá získáváním finančních prostředků pro neziskové organizace. Teoretická část práce zmiňuje především obecné poznatky o metodách a nástrojích fundraisingu. Tím je míněno, čím se fundraising zabývá, jaké jsou jeho strategie, metody a způsoby používání a kdo ho provádí. V praktické části je fundraisingový proces na konkrétním příkladu občanského družení Proutek následně popsán a analyzován z hlediska dosavadních fundraisingových aktivit

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:4233Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.