oaioai:invenio.nusl.cz:2841

Komparace jednotlivých způsobů nakládání s odpady s ohledem na kvalitu životního prostředí a ekonomickou efektivnost (jaký způsob nakládání s odpady preferovat?)

Abstract

Tato práce obsahuje srovnání několika způsobů nakládání s odpadem. Tyto způsoby se odlišují svou ekonomickou efektivností, která souvisí s vývojem technologií v této oblasti a ekologickou šetrností. V práci je vždy odhalen nejprve způsob tohoto nakládání ? část teoretická a poté dle argumentů a teorií, týkajících se tohoto způsobu, využití těchto poznatků v praxi ? část analytická. Dále je v práci popsána problematika nakládání s odpadem po stránce legislativy. V práci je poukázáno na příkladu odpadového hospodářství Jihočeského kraje, jak se využívá poznatků z oblasti nakládání s odpadem v praxi a jaký způsob je v této oblasti preferován, co vede k volbě určitého způsobu nakládání s odpadem a co předchází vzniku plánu odpadového hospodářství. Cílem práce je volba nejefektivnějšího způsobu nakládání s odpadem

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:2841Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.