Article thumbnail
Location of Repository

eGovernment v České republice

By Pavel Mašek

Abstract

Budování informační společnosti je běh na dlouhou trať. Poprvé se o elektronizaci veřejné správy v České republice začalo jednat již v devadesátých letech minulého století. Od té doby bylo uskutečněno mnoho kroků, od změny zákonů, které staví elektronickou komunikaci na úroveň té běžné, až po elektronizaci papírových dokumentů. Informační společnost zahrnuje mnoho součástí. Jednou z nich je eGovernment, tedy elektronická komunikace mezi úřady veřejné správy a občanem nebo firmou. Jde také o efektivní spolupráci napříč jednotlivými úřady a budování vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem. V této diplomové práci bych chtěl zhodnotit stav eGovernmentu v České republice, popsat jeho silné a slabé stránky a srovnat ČR s ostatními zeměmi evropské unie. Nejdříve se věnuji pojmu eGovernment jako takovému a jaké přináši jeho zavedení výhody, ale i problémy. Následně popisuji stav informační společnosti v České republice a v poslední kapitole se srovnávám Českou republiku s ostatními státy evropské unie

Topics: veřejná správa; egovernment; elektronická komunikace; informační společnost; počítačová gramotnost
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2008
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:2827
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-28... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.