Article thumbnail

Návrh metodiky vývoje IS

By David Měrka

Abstract

V této diplomové práci se zabývám problematikou metodik pro vývoj IS. Cílem diplomové práce je analýza současného stavu existující metodiky v konkrétní firmě a návrh metodiky pro vývoj IS. Návrh provádím v závislosti na zjištěných existujících problémech současné metodiky. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části práce, v kapitole 2, popisuji současný stav a trendy ve vývoji metodik pro vývoj IS. V druhé části práce popisuji jednak současný stav v analyzované firmě, zejména popis prostředí analyzované firmy a existující metodiky, dále pak uvádím zjištěné problémy současného stavu, jejich rozčlenění a popis. Ve třetí části práce pak uvádím popis navrhované metodiky, zejména se zaměřuji na její procesní a organizační aspekty a na oblast dokumentace v rámci navrhované metodiky. Na závěr uvádím některá doporučení pro implementaci navrhované metodiky do prostředí firmy

Topics: UP; vývoj; UML; RUP; informační systém; metodika
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2008
OAI identifier: oai:invenio.nusl.cz:2817
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nusl.cz/ntk/nusl-28... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.