unknown
oaioai:invenio.nusl.cz:92

Občanská participace a role správního managementu města

Abstract

Práce shrnuje problematiku řízení institucí ve veřejné správě, zaměřuje se na spoluúčast občanů na řízení města a rozhodování o jeho rozvojových aktivitách. Pozornost je věnována specifické agendě manažera veřejné správy a manažerským metodám a konceptům řízení používaným ve veřejné správě. Jsou shrnuta základní fakta o procesu komunikace a spolupráce zástupců radnice s občanským sektorem, včetně pojednání o jejich pozitivních a negativních stránkách.V práci je věnována pozornost i historickému vývoji veřejné správy na našem území se zaměřením na řízení měst a problematice typologického členění měst. Na základě znalosti souvislostí na národní úrovni se práce věnuje veřejné správě a jejím trendům i z evropského úhlu pohledu. Práce vyúsťuje v praktickou část, kde se autorka pokouší charakterizovat situaci v městské části Praha 19

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:92Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.