Article thumbnail

Zmarli i Facebook. Wirtualna społeczność żałoby

By Anna Gadowska

Abstract

In this progressing virtualization, time has come also for the realm of death, which in a natural way joined the cyber-reality, shaping a new dimension of commemorative-funeral practices present in the funeral culture. The internet has become not only a vehicle for memory, but also a place for creating its new forms. The article attempts to identify and general characteristics of the activities of Polish Facebook users connected with the memory of loved ones, in the context of the possibilities provided by the portal itself. The methodology of the work encompassed the analysis of the lite-rature and the review of the above portal from the media perspective, without considering the religious perspective.W tej postępującej wirtualizacji przyszedł czas także na sferę związaną ze śmiercią, która w naturalny sposób dołączyła do cyberrzeczywistości, kształtującej nowy wymiar praktyk upamiętniająco-żałobnych obecnych w kulturze funeralnej. Internet stał się nie tylko nośnikiem pamięci, ale także miejscem kreowania jej nowych form. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania i ogólnej charakterystyki przejawów aktywności polskich użytkowników portalu Facebook związanej z pamięcią o bliskich zmarłych, w kontekście możliwości udostępnianych przez sam portal. Metodologia pracy objęła analizę literatury przedmiotu oraz przegląd portalu z perspektywy medioznawczej, bez uwzględnienia perspektywy religijnej

Topics: Facebook; dead; funeral culture; mourning; memory of the dead; virtual community of mourning, Facebook; zmarli; kultura funeralna; żałoba; pamięć o zmarłych; wirtualna społeczność żałoby
Publisher: 'Pontifical University of John Paul II in Krakow'
Year: 2019
DOI identifier: 10.15633/ssc.3337
OAI identifier: oai:ojs.czasopisma.upjp2.edu.pl:article/3337
Provided by: Analecta Cracoviensia

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles