46/21

Abstract

1 full d’un mapa en fulls, còpies fotogràfiques, b/n. - La col·lecció de la Cartoteca de la Universitat de Girona consta de més de 2.000 fulls, amb i sense toponímia. - La data és la del vol. - La numeració segueix el gràfic de fulls amb la informació fila/columna.60 x 30 cm cada full1:5 00

Similar works

Full text

thumbnail-image

Cartoteca Digital

Full text is not available
oaioai:cartotecadigital.i...Last time updated on 4/12/2020

This paper was published in Cartoteca Digital.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.