[Municipis de Santa Cristina d'Aro i Cruilles, Monells i Sant Sadurní de l'Eura]

Abstract

1 mapa en 265 fulls; còpies fotogràfiques, b/n. - La col·lecció de la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) consta de 266 fulls, amb toponímia. - La data és la del vol. - La numeració bàsica surt del capítol `Catàleg dels clixés del mapa ortofotogramètrica escala 1:5 000´ (en tinta a l'angle superior dret dels fulls), el núm. alternatiu és imprès a l'angle inferior dret.60 x 30 cm cada full1:5 000300 PP

Similar works

This paper was published in Cartoteca Digital.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.