Article thumbnail

RACHUNEK KOSZTÓW WE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI / ОБЛІК ВИТРАТ В СУЧАСНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

By Viktoriia Vovk and Patrycja KoniecpolskaВ. М. Вовк, П. Конєцпольська, Viktoriia Vovk and Patrycja Koniecpolska

Abstract

Artykuł omawia problematykę zastosowania nowoczesnych metod rachunku kosztów. W pierwszej części omawia się tradycyjne sposoby definiowania wysokości kosztu z uwzględnieniem metod rachunkowości finansowej. Problematyce współczesnych koncepcji kosztowych poświęcone są dalsze części pracy, w ramach których omawia się zastosowane rachunku: kosztów działań ABC, kosztów docelowych Target Costing, kosztów ciągłego doskonalenia KeizenCosting oraz kosztów cyklu życia produktu Product Life Cycle Costing. / У статті обговорюється проблема використання сучасних методів обліку витрат. У першій частині обговорюються традиційні способи визначення величини витрат з урахуванням методів фінансового обліку. Питанням сучасних концепцій витрат присвячені подальші частини роботи, де обговорюється застосування обліку: витрат, пов’язаних із діяльністю АВС, цільових витрат таргет-костинг, витрат на постійне вдосконалення кайзен-костинг і витрат життєвого циклу виробу

Topics: Вісник 1, 2019
Year: 2019
OAI identifier: oai:ep3.nuwm.edu.ua:16151
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://ep3.nuwm.edu.ua/16151/ (external link)
  • http://ep3.nuwm.edu.ua/16151/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.