oaioai:ep3.nuwm.edu.ua:10955

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Водопостачання та водовідведення» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво Кваліфікація: інженер-будівельник

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій Національного університету водного господарства та природокористування

Provided a free PDF
oaioai:ep3.nuwm.edu.ua:10955Last time updated on 4/10/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.