Article thumbnail

Els escriptors finiseculars a la llar hispana i els fluents llindars d'un model d'interliterarietat

By Juan Llopis

Abstract

Aproximació a les relacions literàries catalanes-castellanes a la «fi de Segle», des de la recuperació de dades més generals i reconstructores de certs aspectes d’aquell espectre fins a un cas concret —el de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i el seu «vedat»—, exercici que pot ajudar a indagar sobre algun dels seus dobles vessants. En particular, s’interroga sobre l’abast de la combinatòria possible entre identitat i correspondències intel·lectuals i artístiques

Year: 2010
OAI identifier: oai:scipedia.com:Ribera_2010a
Provided by: Scipedia

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles