Article thumbnail

The usage of the concept of terrorism in U.S. foreign policy

By Nikola Halounová

Abstract

Spojené státy americké a jejich obyvatelé jsou častým cílem násilných útoků. Události z 11. září 2001 se ale staly historickým milníkem. Cílem této práce je zachytit proměnu chápání terorismu v oficiálních dokumentech Spojených států amerických v souvislosti s událostmi z 11. září 2001 a zachytit, jak tato proměna vedla k přijetí mimořádných zahraničněpolitických opatření.Katedra politologie a mezinárodních vztahůObhájenoThe United States of America and its inhabitants are frequently targets of violent attacks. However, the events of September 11, 2001 has become a historical milestone. The aim of this diploma thesis is to capture the transformation of understanding terrorism in the official documents of the United States in connection with the events of 11 September 2001 and describe, how this change led to the extraordinary foreign policy measures

Topics: terorismus, americká zahraniční politika, sekuritizace, terrorism, U.S. foreign policy, securitization
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/4620
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/46... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles