Article thumbnail

Czech unofficial music in the eightieth age

By Vanda Štěrbová

Abstract

Tato bakalářská práce je věnovaná české neoficiální hudební scéně osmdesátých let.Předmětem mé studie byly okrajově i léta sedmdesátá. Kulturu undergroundu sedmdesátých let vystřídala nová nastupující generace mladých lidí, se kterou přicházejí nové hudební směry. Těmi směry je punk a nová vlna. Práce se věnuje charakteristice a významu punku a nové vlny. Punk a nová vlna byly v rozporu s totalitním režimem.V závěru práce jsem zpracovala vývoj neoficiální hudby na Plzeňsku. Nejvýznamnější událostí Plzeňska byl Mírový koncert, který proběhl v září roku 1987 v lochotínském amfiteátru v Plzni. Bakalářská práce se snaží čtenáři přiblížit atmosféru, ve které se mladí lidé snažili najít prostor pro seberealizaci.Katedra historieObhájenoThis bachelor work deals with unofficial Czech music scene of the eighties. The object of my studies also marginally includes the seventies.The seventies formed inspiratory flow for subsequent years. Underground culture of the seventies was replaced by a new rising generation of young people, which brought new musical directions. These directions were punk and a new wave. In my work I focus on characteristics and significance of the punk and the new wave. The punk and the new wave were in contradiction with the totalitarian regime.In the conclusion I describe the development of unofficial music scene in the Plzen region. The most important event was the Pilsner Peace concert, which took place in September 1987 in amphitheatre Lochotin in Pilsen. The aim of my thesis is to familiarize the reader with an atmosphere in which young people tried to find space for self-fulfillment

Topics: punk, nová vlna, alternativní kultura, hudba, Jazzová sekce, Sekce mladé hudby, underground, Mírový koncert, Lochotín, komunistický režim, punk, new wave, alternative culture, music, Jazz´s section, Section of young music, underground, Concert of peace, Lochotín, communist regime
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/5475
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/54... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles