Article thumbnail

Establishment and termination of the community

By Petr Maršán

Abstract

Ve své práci v tématu ?Vznik a zánik obce? popisuji právní postavení obcí v ČR v současné době. Uvádím zákonné podmínky, které jsou platné pro vznik a zánik obce. Uvedl jsem příklady vzniku a zániku obcí v ČR v posledních letech. Rovněž jsem se soustředil na aktuální téma vzniku obcí zrušením nebo změnou vojenského újezdu. Také jsem popsal právní postavení obcí v sousedních státech naší republiky, jejich změny a reformy.Katedra veřejné správyObhájenoOne part of my bachelor paper focuses on the present situation of legal status of municipalities within the Czech Republic. I have listed statutory regulations valid for establishing or dissolution of a municipality. I have also given some examples of municipality establishing or dissolution in the Czech Republic from within recent years. Furthermore, I paid attention to the current topic of establishing municipalities by changes of military estates. Finally, I have described legal status of municipalities in neighboring countries of the Czech Republic, their changes and reforms

Topics: obec, vznik obce, zánik obce, sloučení obce, připojení obce, oddělení obce, přípravný výbor, místní referendum, municipality, the emergence of the commune, the demise of the commune, merger of municipalities, village connection, department of municipalities, preparatory committee, local referendum
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/2587
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/25... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles