Article thumbnail

Criminality of adolescents and its impact on national economy in the Czech Republic in the period 2008-2018

By Štěpán Hrabovský

Abstract

Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj kriminality mladistvých v České republice v letech 2008 až 2018. Teoretická část práce se zaměřuje na základní teoretická východiska potřebná k osvojení problematiky kriminality mladistvých. Teoretická vychází z právních, ekonomických a sociologických pramenů, přičemž ekonomická teorie se opírá o významný článek Garyho S. Beckera. Dále jsou zde vymezeny možné příčiny páchání kriminality mladistvými a rovněž opatření, které lze aplikovat v případě provinění. V praktické části je pak analyzován vývoj kriminality mladistvých za pomoci časových řad. Dále je provedena analýza ekonomických nákladů, jež jsou spojeny s kriminalitou. Na základě zjištěných poznatků jsou pak předloženy vlastní návrhy a doporučení, jež by mohly vést k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu řešení problematiky kriminality mladistvých.The aim of this bachelor thesis is to analyse an evolution of adolescent´s criminality in the Czech Republic during the period 2008 – 2018. Theoretical part defines basic terms, which are crucial for better understanding of this problematics. Theoretical part is based on legal, economical and sociological sources, when the economic theory takes into consideration an article written by Gary S. Becker. Furthermore, in this part there are mentioned possible causes, why in general adolescents commit criminality and precautions, that are easily applicable in case of juvenile delinquency. In the practical part, there is an analysis of economic costs, which are connected to the criminality. Based on detected findings there are presented own proposals and suggestions, which could lead to the more efficient and economical solution of the adolescent´s criminality problematics

Topics: Kriminalita, mladiství, trestný čin, ekonomické náklady, prevence, Criminality, adolescents, criminal offence, economic costs, precaution
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2019
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/78298
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/78... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.