Article thumbnail

Experience marketing by ŠKODA AUTO Company

By Lenka Takácsová

Abstract

Hlavním cílem diplomové práce je analýza experience marketingových aktiv automobilové společnosti ŠKODA AUTO a.s.. Teoretická část je věnována literární rešerši teoretických aspektů experience marketingu, event marketingovému procesu ve společnosti a charakteristice sponzoringu, výstav a veletrhů. V praktické části je prostřednictvím osobních rozhovorů zkoumána úroveň znalostí těchto marketingových aktivit mezi jednotlivými importéry značky ŠKODA. Dále je proveden sekundární výzkum, kdy na základně zpracovaných dotazníků je analyzována zpětná vazba účastníků eventu s 24 hodinovým programem. V závěru práce jsou detailně popsány výsledky obou výzkumných částí a uvedeny náměty či připomínky na zlepšení organizace budoucích eventů.The aim of the thesis is the analysis of experiential marketing assets within the automotive company ŠKODA AUTO a.s. The theoretical component examines the literary research of the theoretical aspects of experiential marketing, the event marketing process within the company and the characteristics of sponsoring, fairs and exhibitions. The practical component of the thesis is dedicated to examining the level of knowledge of these marketing activities among individual ŠKODA importers through the medium of personal interviews. Furthermore, secondary research is carried out to examine and analyze the feedback of participants of 24-hour events. In conclusion, the results of both research segments are analyzed in detail, and suggestions and proposals for improving the organization of future events are presented

Topics: ŠKODA AUTO a.s., experience marketing, marketing, sponzoring, event, marketing, experience marketing, sponzoring, ŠKODA AUTO a.s., event
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2019
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/78129
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/78... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.