Article thumbnail

uvedení nového produktu na český trh start upovou firmou

By Darshan Nicolas Teji Singh Mejia

Abstract

Cílem této bakalářské práce je navrhnout pro Společnost X marketingovou strategii uvedení nového produktu (platánové chipsy) na český trh. Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou (analytickou). Teoretická část pokryje základní informace vztahující se k teorii uvedení produktu, marketingové strategii a analýze trhu. Praktická část se zaměří na stanovení nejvhodnější marketingové strategie uvedení produktu, kterou použije Společnost X.Tato bakalářská práce je založena na primárních a sekundárních informačních zdrojích (rešerše odborné literatury), které se věnovaly současné situaci na trhu, průzkumu trhu, dále analýze konkurentů, zákazníků a tržního stavu.Praktická část obsahuje SWOT analýzu nového produktu/nové společnosti, interní dokumentaci Společnosti X a reklamní materiál Společnosti X a konkurentů. Taktéž je v této části zahrnut vlastní průzkum trhu, jež proběhl ve formě focus group.The aim of this thesis is to develop the marketing strategy for Company X to use for launching a new product (plantain snack) in the Czech market. The thesis will be divided into two parts: theoretical and practical (analytical). The theoretical part will cover the basic information relevant to the theory product launch, marketing strategy, and market analysis. The practical section will focus on establishing the most appropriate marketing strategy for a product launch to be used by the Company X.This thesis will be based on primary and secondary information sources (research based on professional literature) about the current market situation, customers, and competitors, (marketing research), the state of the market as well as an analysis of competitors.The practical part of the thesis will consist of the SWOT analysis of the new product/ company, internal documents of the Company X and promotional materials of both Company X and competitors, as well as an own marketing research material, in the form of focus groups

Topics: Uvedení, Marketingová strategie, Chipsy, Snacks, Marketing, Launch
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2017
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/71275
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/71... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.