Article thumbnail

Possibillities of connecting Suchdol and Bohnice by tram

By Petr Nádvorník

Abstract

Tato diplomová práce se věnuje možnostem vedení tramvajové trati mezi pražskými městskými částmi Suchdol a Bohnice. Jsou shrnuty základní poznatky o městské hromadné dopravě obecně a v Praze, probrány organizace systému Pražské integrované dopravy a jeho financování. Praktická část se zabývá konkrétním návrhem tramvajové trati spojující Suchdol a Bohnice za využití již navržených tratí Kobylisy - Bohnice a Nádraží Podbaba - Suchdol. Dále je přidáno propojení blízké oblasti Troja. Na základě dat o současném autobusovém provozu jsou navrženy nové tramvajové linky obsluhující tyto oblasti. V konečné fázi je návrh doplněn novými parkovišti P+R a možností jejich využití.This diploma thesis deals with the possibilities of building a tram track between the Prague districts of Suchdol and Bohnice. It summarizes basic facts about public transport in general and in Prague, mentions the organization of the Prague Integrated Transport system and its financing. The practical part deals with the specific project of the tram track connecting Suchdol and Bohnice using the already designed tracks Kobylisy - Bohnice and Podbaba - Suchdol. Moreover, the nearby Troja area is added to the project. Based on current bus traffic data, new tram lines serving these areas are suggested. At the final stage, the project is complemented by the new P + R parking lots and the possibilities of their use

Topics: pražská integrovaná doprava, městská hromadná doprava, tramvaj, trať, návrh, Prague\u27s integrated transport system, public transport, tram, draft, track
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2017
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/69809
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.