Article thumbnail

Current demographic issues of Singapore´s economy

By Zuzana Cimbová

Abstract

Bakalářská práce se zabývá demografickými problémy v Singapuru. Hlavním cílem je zjistit, jaké demografické problémy se v současnosti v zemi vyskytují, zjistit jejich příčiny a vyhodnotit výsledky, které přinesly dosavadní řešení nabídnuté ze strany vlády. Vedlejším cílem je zhodnocení vývoje singapurské ekonomiky v období 2005-2015. Práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá vybranými charakteristikami singapurské ekonomiky, druhá část je zaměřena na demografický vývoj a problémy, zejména stárnutí populace.This bachelor thesis is dealing with demographic issues of Singapore. The main goal of this thesis is to find which demographic issues are currently present in Singapore, to reveal the causes of these issues and to analyze the results and solutions, that have been brought by the government. Another goal is to analyze development of Singapore´s economy between years 2005 and 2015. Thesis is divided into two parts. The first part deals with particular characteristics of Singapore´s economy and the second one is focused on demographic development and issues.Bakalárska práca sa zaoberá demografickými problémami v Singapure. Hlavným cieľom je zistiť, aké demografické problémy sa v súčasnosti v krajine vyskytujú, zistiť ich príčiny a zhodnotiť výsledky, ktoré priniesli doterajšie riešenia ponúknuté zo strany vlády. Vedľajším cieľom je zhodnotenie vývoja singapurskej ekonomiky v období 2005-2015. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá sa zaoberá vybranými charakteristikami singapurskej ekonomiky, druhá časť je zameraná na demografický vývoj a problémy

Topics: Singapur, státní kapitalizmus, stárnutí populace, demografie, ageing of population, Singapore, demography, state capitalism, štátny kapitalizmus, demografia, Singapur, starnutie populácie
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2017
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/69230
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.