Article thumbnail

Managing risks in international securities portfolios

By Marek Folprecht

Abstract

Bakalářská práce zkoumá přínosy ze zajištění měnové expozice z pohledu amerického a kanadského investora. Práce ukazuje, že měnové riziko je do velké míry nediverzifikovatelný faktor, který může negativně ovlivnit výkonnost akciových portfolií. Z toho důvodu je potřeba efektivní řízení rizik. Je zjištěno, že dopad měnového rizika na celkové riziko akciových portfolií se liší mezi různými měnovými páry, převážně z důvodu odlišných korelací mezi měnovými a akciovými výnosy. V důsledku toho je potřeba zvolit rozdílný přístup pro každý měnový pár. Zajišťovací strategie, označovaná jako optimální měnové zajištění, má za cíl minimalizovat volatilitu výnosů měnově zajištěného akciového portfolia. Optimální míry zajištění pro jednotlivé měny jsou v této práci také odhadnuty. V období od roku 2004 do roku 2015 zajištění měnové expozice výrazně snižovalo volatilitu výnosů z pohledu amerického investora. Z pohledu kanadského investora vedlo zajištění měnové expozice pouze k omezenému snížení volatility výnosů. Důvodem je, že kanadský dolar se chová procyklicky, posiluje při růstu světové ekonomiky a oslabuje při poklesu ekonomiky. Proto expozice v zahraničních měnách má tendenci snižovat volatilitu akciových výnosů z pohledu kanadského investora.The bachelor´s thesis examines the gains from hedging the currency exposure from the perspectives of American and Canadian investors. It is shown that exchange rate risk is a largely nondiversifiable factor which might negatively affect the performance of equity portfolios. Therefore, it is necassary to effectively control the exchange rate risk. It is found that the effect of currency risk on total portfolio risk varies among different currency pairs depending predominantly on the correlation between equity and currency returns. For this reason, it is essential to choose a different approach for each currency pair. The hedging strategy, which is refered to as optimal currency hedging, aims at minimizing the volatility of currency hedged portfolio returns. The optimal hedge ratios for individual currencies are also estimated. Over the period from 2004 to 2015, hedging the currency exposure considerably reduced the volatility of returns in the case of American investor. From the perspective of Canadian investor, hedging the currency risk reduced the volatility of returns only to a limited degree. The reason is that Canadian dollar behaves in a pro-cyclical fashion, strenghtening when the world economy surges and weakening when the economy turns down. Therefore, foreign currency exposure tend to reduce the volatility of portfolio returns from the perspective of Canadian investor

Topics: měnové riziko, správa portfolia, akcie, měnový hedging, equities, portfolio management, currency hedging, currency risk
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2016
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/51685
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/51... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.