Article thumbnail

Determinants of car prices

By Lenka Oravcová

Abstract

Předmětem diplomové práce Determinanty cen automobilů je vytvoření ekonometrického modelu na základě dat z internetové stránky prodejce nových a ojetých automobilů ve Slovenské republice. Odhadnutý model by měl vyjadrovat, které proměnné se staly statisticky významnými a určit jejich vliv na cenu vozidla. První část práce se zabývá teoretickým popisem automobilového průmyslu a faktorů, které mají na cenu automobilu vliv. Druhá část je praktická a skladá se ze sestavení modelu, transformace proměnných, interpretace modelu a sestavení rozhodovacího stromu.The aim of the thesis Determinants of car prices is to create econometric model for price predictions of new and used cars. The prediction is based on the data provided by website of Slovak retailer of new and used cars. The model should detect statistically significant variables and determine their impact on final price. In the first part of this study, there is theoretical description of automobile industry and factors influencing price of car. The second part is devoted on developing the predictive model, suitable transformation of explanatory variables, interpretation of results and the car price classification in form of decision tree.Predmetom diplomovej práce Determinanty cien automobilov je vytvorenie ekonometrického modelu na základe dát z internetovej stránky predajcu nových a ojazdených automobilov v Slovenskej republike. Odhadnutý model by mal vyjadrovať, ktoré premenné sa stali štatisticky významnými a určiť ich vplyv na cenu vozidla. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým popisom automobilového priemyslu a faktorov, ktoré majú na cenu automobilu vplyv. Druhá časť je praktická a pozostáva zo zostavenia modelu, transformácii premenných, interpretácie modelu a zostaveniu rozhodovacieho stromu

Topics: metoda nejmenších čtverců, regresní analýza, metoda backward, rozhodovací strom, metoda forward, method of least squares, decision tree, regression analysis, method forward, method backward, rozhodovací strom, metóda backward, regresná analýza, metóda forward, metóda najmenších štvorcov
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2016
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/51407
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/51... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.