Article thumbnail

The largest economies of Latin America and their economic relations with the European Union

By Peter Šándor

Abstract

Bakalářská práce na téma "Největší ekonomiky Latinské Ameriky a jejich ekonomické vazby na Evropskou unii" se zabývá vazbami mezi EU a Latinskou Amerikou s ohledem na její dvě největší ekonomiky. Práce se skládá ze tří kapitol. První se zaměřuje na vývoj ekonomické spolupráce mezi regionem Latinské Ameriky a EU v rámci tzv. strategického partnerství a jednotlivých asociačních dohod. Druhá a třetí kapitola popisuje jak ekonomický vývoj v Brazílii a Mexiku v minulém období, tak i jejich ekonomické vztahy s EU se zaměřením na obchod se zbožím a na přímé zahraniční investice.The Bachelor thesis "The largest economies of Latin America and their economic relations with the European Union" is dedicated to economic relations between the EU and Latin America regarding its two biggest economies. The thesis consist of three chapters. The first one aims to development of cooperation between the region of Latin America and the EU, within the framework of so called Strategic Partnership and particular Associacion Agreements. The second and the third chapter describes economic development in Brazil and Mexico in recent years as well as their economic relationships with the EU specifically, trade with goods and foreign direct investment.Bakalárska práca "Najväčšie ekonomiky Latinskej Ameriky a ich ekonomické väzby na Európsku úniu" sa zaoberá väzbami medzi EÚ a Latinskou Amerikou, so zreteľom na jej 2 najväčšie ekonomiky. Práca pozostáva z 3 kapitol. Prvá sa zameriava na vývoj ekonomickej spolupráce medzi regiónom Latinskej Ameriky a EÚ v rámci tzv. strategického partnerstva a jednotlivých asociačných dohôd. Druhá a tretia kapitola popisuje jednak ekonomický vývoj v Brazílii a Mexiku v uplynulom období a jednak sa zaoberá ich ekonomickými vzťahmi s EÚ, so zameraním sa na obchod s tovarmi a na priame zahraničné investície

Topics: Brazílie, Latinská Amerika, vnější ekonomické vazby EU, Mexiko, Mexico, Brazil, external relations of the EU, Latin America, vonkajšie ekonomické vzťahy EÚ, Latinská Amerika, Brazília, Mexiko
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2011
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/26779
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.