Article thumbnail

Analysis of development of the Czech foreign trade after entry to the European Union

By Olga Filípková

Abstract

Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza zahraničního obchodu České republiky po vstupu do Evropské unie. Značná část práce je zaměřena rovněž na dřívější vývoj české ekonomiky, a to pro lepší pochopení změn, které nastaly v zahraničně obchodních vztazích ČR a projevily se jak v teritoriální, tak komoditní struktuře. Proto si práce za neméně důležitý cíl klade analyzovat tyto změny a hledat jejich možné příčiny. Pro kompletní zhodnocení zahraničního obchodu ČR je věnována určitá pozornost také specifikům české ekonomiky, především potom její konkurenceschopnosti nebo otevřenosti.The main objective of this bachelor thesis is to analyse foreign trade of the Czech Republic after entry to the European Union. An important part also focuses on the former development of the Czech economy, because of better understanding of the changes that occurred in the Czech Republic\u27s foreign trade relations and expressed in both territorial and commodity structure. Therefore another objective is to analyse these changes and explore their possible causes. For a complete evaluation of foreign trade some attention is given to the specifics of the Czech economy, especially to the competitiveness and openness

Topics: Zahraniční obchod ČR, Obchodní partneři ČR, Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR, Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR, Vstup ČR do EU, Territorial structure of the Czech foreign trade, Entry of the Czech Republic to the European Union, Foreign trade of the Czech Republic, Trade partners of the Czech Republic, Commodity structure of the Czech foreign trade
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2011
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/25446
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/25... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.