Article thumbnail

Role interního auditu, bankovního ombudsmana a finančního arbitra v českém bankovnictví.

By Marianna Dudashvili

Abstract

V práci se jedná o roli interního auditu v organizacích a zvlášť v českém bankovnictví, o rozvoji interního auditu. Jednou z kapitol je právní a písemná úprava interního auditu; stručný popis zákonů a Standardů, kterými se praxe interního auditu řídí. Značnou části je podrobný rozbor činnosti následujících institucí: finančního arbitra ČR, bankovního ombudsmana České spořitelny, bankovního ombudsmana Komerční banky. Práce také zahrnuje průzkumy trhu, které byly uskutečněné společnostmi Ernst&Young a PricewaterhouseCoopers

Topics: Sarbanes-Oxley Act, Český institut interních auditorů, finanční arbitr ČR, bankovní ombudsman, interní audit
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2007
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/13084
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/13... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.