Article thumbnail

The air transportation and consumer rights

By Martina Knotková

Abstract

Práce se zaměřuje na dynamicky se rozvíjející odvětví letecké dopravy ze strany práv a povinností leteckých společností a spotřebitelů. Mapuje nejdůležitější legislativní opatření platná na území České republiky, která byla přijata či pozměněna z důvodu ochrany cestujících. Popisuje práva spotřebitelů při zpoždění a zrušení letu, při odepření vstupu na palubu letadla a při potížích se zavazadly. Dotýká se také problematiky inzerovaných cen letenek Dále následuje analýza současné situace s dodržováním práv spotřebitelů a jejich názoru na sporná témata.The thesis is focused on dynamically developing field of the air transportation. It is based on rights and duties of airlines and consumers. It is mapping the most important current law moves of Czech Republic which has been changed and agreed for a consumer protection. It describes consumer rights in the case of a flight delay and cancellation, refusal of entry on the plane and in the case of baggage problems. It also touches the issues of advertised price of plane tickets. It is followed by the analysis of current situation of the observance of consumer rights and their point of view on some controversial topics

Topics: náhrada, Varšavská úmluva, potíže se zavazadly, Bezpečnostní pravidla, Nařízení Rady (ES) č. 261/2004, Montrealská úmluva, baggage problems, consumer protection, Montreal convention, flight delay, air transportation
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2009
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/11697
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/11... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.