Article thumbnail

Marketing practices in export in the brewery of "Zubr a.s."

By Libuše Vlachová

Abstract

Cílem bakalářské práce Vývozní marketingové nástroje Pivovaru ZUBR a.s. je popsat marketingové nástroje Pivovaru ZUBR se zaměřením na nástroje použité při vývozu na Slovensko. V první kapitole charakterizuji Pivovar ZUBR a.s., popisuji jeho organizační Strukturu, předmět činnosti i historii pivovarnictví na Přerovsku. Dále charakterizuji sortiment pivovaru, vývoj postavení společnosti na trhu nebo používané komunikační materiály. Druhá kapitola se zabývá teoretickým vymezením nástrojů marketingového mixu používaných při vývozu. Jde o charakteristiku strategií vstupu na zahraniční trh, mezinárodního prostředí a SWOT analýzy. Klíčový je popis segmentace trhu a mezinárodního marketingového mixu. Poslední kapitolu věnuji aplikaci teorie na Pivovar ZUBR, kde se zaměřuji na charakteristiku českého trhu s pivem a na export Pivovaru ZUBR do zahraničí, převážně na Slovensko. Popisuji cílové skupiny na slovenském trhu a marketingové nástroje, které na tomto trhu ZUBR používá. Následně se zabývám analýzou používaných nástrojů a doporučuji další vývoj používaných marketingových nástrojů. Také navrhuji dvě nové cílové skupiny pro ZUBR na slovenském trhu

Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2008
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/6255
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/62... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.