Article thumbnail

Inflow of Japanese Investmenst in the Czech Republic

By Adéla Joštová

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na příliv a působení japonských investic na českém území. Po obecné charakteristice České republiky a Japonska jsou čtenáři přiblíženy důvody vstupu japonských investorů do ČR, práce Agentury CzechInvest a její japonské pobočky, nejvýznamnější japonské investice v ČR nebo soužití české a japonské (firemní) kultury v rámci jedné společnosti. Diplomová práce nenahlíží na japonské investice pouze z hlediska ekonomického, ale snaží se upozornit i na často opomíjený aspekt kulturní

Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2008
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/7138
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/71... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.