Article thumbnail

Evaluation of Tertiary Education in EU Countries

By Tereza Šindelářová

Abstract

Diplomová práce se zabývá srovnáním systémů terciárního vzdělávání v zemích Evropské unie s využitím metod vícekriteriálního hodnocení variant. Teorie vícekriteriálního rozhodování slouží k usnadnění a objektivizaci rozhodovacích procesů. Použití rozhodovacích metod sice významným způsobem snižuje vliv hodnotícího subjektu, stále ale v těchto úlohách přetrvávají subjektivní faktory, které nelze nikdy zcela vyloučit. Takovými faktory, které jsou závislé na uživateli postupu a ovlivňují výsledky hodnocení, jsou například: použitá metoda hodnocení variant; relevance použitých kritérií; množina kritérií, podle kterých se varianty budou vyhodnocovat a množina hodnocených variant

Topics: subjektivita, hodnocení variant, vícekriteriální rozhodování, Evropská unie, terciální vzdělávání
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2007
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/1591
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/15... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.