Article thumbnail

Sistemsko okoljsko vrednotenje trajnostnega razvoja poselitvenih območij mestne občine Kranj

By Štefan Žun

Abstract

Using the ecological footprint and the environmental space methods for measuring sustainable development, which we empirically tested on three types of geographic areas of the municipality, non-sustainable level was discovered in three geographical areas of Kranj urban municipality: inner city (ecological deficit 5,44 gha per capita), suburban area (ecological deficit 7,22 gha per capita) and surrounding countryside (ecological deficit 3,41 gha per capita).S pomočjo metod merjenja trajnostnega razvoja ekoloških sledi (ES) in okoljskega prostora (OP), ki smo jih empirično preizkusili na treh tipih geografskih območij mestne občine, smo ugotovili stopnjo doseženega ne-trajnostnega razvoja v treh vzorčnih geografskih območjih MO Kranj: v strnjenem mestnem jedru (ekološki primanjkljaj 5,44 gha/preb.), na suburbaniziranem območju (ekološki primanjkljaj 7,22 gha/preb.) in okoliškem podeželju (ekološki primanjkljaj 3,41 gha/preb.)

Topics: sustainable development, environmental space, ecological footprint, local community, settlement type, Kranj urban municipality, trajnostni razvoj, okoljski prostor, ekološke sledi, lokalna skupnost, tipi poselitvenih območij, mestna občina Kranj
Publisher: 'University of Ljubljana'
Year: 2014
DOI identifier: 10.4312/dela.42.21-49
OAI identifier: oai:ojs.revije.ff.uni-lj.si:article/3072

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.