Article thumbnail

Etimologija imen in njena simbolika v "Velikem Gatsbyju" F.S. Fitzgeralda

By Vanja Avsenak

Abstract

The aim of my paper is to scrutinize the manifold interpretations of proper names and their possible symbolical value that the reading of F. S. Fitzgerald's classic leaves in the reader. On the whole, the novel's internal structure is rather comprised, which consequently makes the story exact, its plot condensed, but behind this seemingly concise and more or less simple language the author nevertheless manages to embody powerful symbolism that speaks for itself. It is disputable whether Fitzgerald truly aimed to produce such a strong metaphorical emphasis that would most minutely delineate America's social character in the turbulent twenties as projected in the personal stories of the novel's leading protagonists. Within this figurative scope, large as it is, 1 therefore focus only on the significance of proper names and their obvious contribution to the holistic social portrayal. It may be only a minor, but nevertheless one of the most reliable and crucial means of outlining the consequences of the postwar spiritual apathy that overwhelmed the American nation and was in­ duced by the societal downfall due to the disillusion of the American Dream. How this Dream influenced each individual's and society's destiny remains to be my goal in this article. For the purpose of analysis 1 rely on the 1994 Penguin edition. All direct quotes from now on are to be taken from this source.Smoter razprave je bil odkriti raznovrstne interpretacije lastnih imen in njihovih bolj ali manj očitnih simboličnih preslikav Fitzgeraldove  klasike Veliki Gatsby. Ne­ dvomno je skrivnost Fitzgeraldovega uspeha tudi dejstvo, da je njegova pripoved pisana v klenem preprostem jeziku, izbira besedišča pa se le zdi enopomenska, a v sebi skriva mnogotere pomene. Ali je avtor v resnici hotel s svojim delom vzbuditi tako številne in raznolike razlage, ki bi odrazile narodni in socialni značaj ameriške družbe v raz­ burkanih dvajsetih, kot je to prikazano v osebnih zgodbah glavnih oseb romana, ostaja odprto. Vsekakor pa drži, da je simbolika lastnih imen, četudi majhen, vendarle eden najbolj zanesljivih in bistvenih elementov, ki tvorijo mozaik duševne praznine in apatičnosti po prvi svetovni vojni, h kateri je odločilno prispeval propad velikega sna, čigar posledice  je čutiti v ameriški psihi še dandanes

Topics: American literature / Symbolism / Names, ameriška književnost / simbolika imen / osebna imena
Publisher: 'University of Ljubljana'
Year: 2003
DOI identifier: 10.4312/an.36.1-2.41-48
OAI identifier: oai:ojs.revije.ff.uni-lj.si:article/6348
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://revije.ff.uni-lj.si/Ac... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.