Article thumbnail

Preteklost v preteklosti pri pokopih lovcev in nabiralcev: primer iz naselbine in grobišča v severni Latviji

By Lars Olof Georg Larsson

Abstract

During excavations of burials at Zvejnieki in northern Latvia, it transpired that the grave fill included occupation material brought to the grave. It contained tools of a type that could not be contemporaneous with the grave. This is confirmed by the dating of bone tools and other bone finds in the fill. The fill was taken from an older settlement site a short distance away. The fill also included skeletal parts of humans whose graves had been destroyed with the digging of the grave for a double burial. This provides an interesting view of the mortuary practice of hunter-gatherers and an insight into the use of the past in the past.Med izkopavanji grobišča Zvejnieki v severni Latviji smo odkrili, da so bili grobovi za­pol­njeni z materialom, ki so ga prinesli iz naselbine. Polnilo je vsebovalo orodja, ki niso sočasna z grobovi. To je potrdilo tudi datiranje koščenih orodij in drugih koščenih najdb v polnilu. Le-tega so prinesli iz starejše naselbine, ki se nahaja v bližini. Polnilo je vsebovalo tudi človeške skeletne os­tan­ke starejših grobov, ki so jih uničili pri izkopu za dvojni pokop. Te najdbe nudijo zanimiv pogled na pogrebne običaje pri lovcih in nabiralcih ter nov vpogled v uporabo preteklosti v preteklosti

Topics: hunter-gatherer, mortuary practice, occupation layer, rituals, Mesolithic, Neolithic, Lat­via, Northern Europe, lovci in nabiralci, pogrebni običaji, plast poselitve, rituali, mezolitik, neolitik, Lat­vija, severna Evropa
Publisher: 'University of Ljubljana'
Year: 2017
DOI identifier: 10.4312/dp.44.20
OAI identifier: oai:ojs.revije.ff.uni-lj.si:article/7500
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://revije.ff.uni-lj.si/Do... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.