Article thumbnail

Šola in nasilje

By Sanja Berčnik and Veronika Tašner

Abstract

In this paper the authors present different incidences of violence in the school environment. Different factors influencing the phenomenon and existence of violence in school are also subject to different conceptualizations and definitions of violence in school. Special attention is paid to school as an institution, which in its essence is not a democratic, but a hierarchically structured organization. Because of the fundamental problems that are associated with the problem of violence in school, most countries require that schools systematically deal with this issue, and the formation of an integrated policy in tackling violence. In the second part of the paper, the authors analyse the policies of various countries (Canada, Sweden, France, Germany, the UK) to the problems of school violence and link them to the factors that influence the onset of violence in school. Special attention is paid to the analysis of official documents that enable violence in school in Slovenia to be resolved, and thus seeking an answer to the question about what can schools do about this.V prispevku avtorici predstavita različne pojavnosti nasilja v šolskem okolju. Ob različnih konceptualizacijah in definicijah nasilja v šoli tematizirata tudi različne dejavnike, ki vplivajo na pojav in obstoj nasilja v šoli. Pri tem posebno pozornost namenita šoli kot instituciji, ki v svojem bistvu ni demokratična, temveč hierarhično strukturirana organizacija. Zaradi temeljnih problemov, na katere se navezuje problem nasilja v šoli, večina držav šolam nalaga sistematično ukvarjanje s to problematiko in oblikovanje celostne politike spoprijemanja z nasiljem. V drugem delu prispevka tako avtorici analizirata politike različnih držav (Kanada, Švedska, Francija, Nemčija, Anglija) do problemov nasilja v šoli ter njihove povezave z dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja v šoli. Posebno pozornost namenita analizi uradnih dokumentov, ki usmerjajo spoprijemanje z nasiljem v šoli v Sloveniji, ter na ta način iščeta odgovor na vprašanje, kaj lahko naredijo šole

Topics: violence, school violence, bullying, prevention, nasilje, šolsko nasilje, trpinčenje, preventiva
Publisher: 'University of Ljubljana'
Year: 2018
DOI identifier: 10.4312/ars.12.1.73-87
OAI identifier: oai:ojs.revije.ff.uni-lj.si:article/8000
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://revije.ff.uni-lj.si/ar... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.