Article thumbnail

Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih

By Angelca Ivančič

Abstract

The transition to the market economy should promote a greater investment in education and training of employees, for only properly trained work force can contribute to higher productivity and consequently greater competitiveness in global markets. The statistical data illus­trating participation of employees in various training programmes show that certain forms of education are being revitalised after having been somewhat neglected in the early nineties, during the period of reorganisation of the econo­my. However, there are substantial differences between various economic spheres. People employed in the public sector, financial, technical and business services are privileged and have greater access to training programmes - to for­mal education as well as to professional training and courses. Employers and employees favour shorter training programmes, while interest in longer pro­grammes leading to various officially recognised degrees and certificates is on the decline.Prehod v tržno gospodarstvo naj bi spodbudil k vlaganju v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, saj le ustrezno usposobljeni delavci prispevajo k povečanju produktivnosti podjetij in s tem konkurenčnosti na globalnih trgih. Ana­ liza statističnih podatkov o udeležbi zaposlenih v različnih programih izobraže­ vanja in usposabljanja nakazuje, da pri­haja do oživljanja izobraževanja in uspo­sabljanja zaposlenih, ki so ga prekinili procesi prestrukturiranja v začetku 90ih let, ob tem pa izrazito izstopajo razlike med gospodarskimi sektorji. Zaposleni v javnih storitvah in v finančnih, tehničnih in poslovnih storitvah so v privilegira­ nem položaju po dostopnosti do izobra­ ževalnih priložnosti, to velja tako za mo­ žnosti formalnega izobraževanja kot za sodelovanje v krajših oblikah strokovne­ ga izobraževanja in usposabljanja . Delo­ dajalci in zaposleni dajejo prednost vla­ ganju v krajše oblike, medtem ko se inte­ res za obiskovanje daljših programov, ki  vodijo tudi k javno veljavnim listinam, celo zmanjšuje

Topics: Market Economy and Employee Training, Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih
Publisher: 'University of Ljubljana'
Year: 1998
DOI identifier: 10.4312/as.4.1-2.74-81
OAI identifier: oai:ojs.revije.ff.uni-lj.si:article/6721

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.