Article thumbnail

SIMULOINNIN HYÖDYNTÄMINEN AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINNISSA : CASE VELJEKSET NILSEN OY

By Vili Ikonen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa aurinkolämpöjärjestelmä käyttäen dynaamista IDA ICE simulointiohjelmaa ja tarkastella aurinkolämpöjärjestelmän toteutuksen kannattavuutta kohteeseen. Työn kohteena oli Veljekset Nilsen Oy:n omistama hallirakennus. Työssä selvitettiin rakennuksen lämmitystehontarve, jonka tuloksia hyödyntämällä saatiin lähtötiedot aurinkolämpöjärjestelmän mitoittamiselle. Aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa pyrittiin mitoittamaan aurinkokeräin ja lämmönvaraaja kohteeseen vertailemalla saatuja tuloksia eri varaaja- ja aurinkokeräinkokoonpanoista. Työssä käytettiin ympäristö- ja energiatekniikkaopiskelijan osaamista aurinkokeräimen ja sen simulointiin asetettujen arvojen valinnassa. Aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa pääpainona oli kohteen suuren tilalämmityksen tarvitsema lämminvesi ja aurinkokeräimistä saatava lämpö pyrittiin hyödyntämään pääasiallisesti tilojen lämmityksessä. Mitoituksessa keskityttiin erityisesti simuloitavan lämminvesivaraajan tulo- ja menoliitäntöjen optimaalisten korkeuksien määrittämiseen veden kerrostumisen edistämiseksi ja pyrittiin vähentämään lämmityskattilan käyntiaikaa simuloinnissa kesäajalla. Simulointiohjelma soveltui hyvin kohteen aurinkolämpöjärjestelmän mitoittamiseen. Eri varaaja- ja keräinkokoonpanoista kahden keräimen ja tilavuudeltaan 750 dm³ varaaja olisi kannattavin ratkaisu kohteeseen. Tällä kokoonpanolla ei kuitenkaan saada merkittäviä säästöjä ja aurinkolämpöjärjestelmään investointi ei olisi kohteeseen kannattavaa

Topics: fi=LVI-tekniikka|sv=VVS-teknik|en=Heating and Ventilation Engineering|, aurinkolämmitys, aurinkoenergia, simulointi, lämmitysjärjestelmät, Insinööri, talotekniikka
Year: 2020
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/334474
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.