research

Становлення та основні етапи історичного розвитку соціології

Abstract

Протягом всієї цивілізації люди цікавилися розвитком суспільства, зокрема такими питаннями – що таке людина, в чому полягає сенс життя, як раціонально організувати сумісне життя і працю. Вже у міфах та епосі відображалася картина людського буття, але це відображення носило поза науковий характер. З появою філософії уявлення про суспільство набувають наукового характеру. Але спеціальної науки про суспільство не було. Тому вчені у розвитку соціології виділяють передісторію (протосоціологічний період) – це період, коли самостійної соціологічної науки не було та безпосередньо період, пов'язаний із виникненням та подальшим розвитком соціології як самостійної науки

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:philpapers.org/rec/-5757Last time updated on 4/6/2020View original full text link

This paper was published in PhilPapers.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.