Mapa planimètric d'Olèrdola

Abstract

Còpia manuscrita d'una de les minutes de més de quatre-cents municipis de Catalunya a escala 1:25 000 corresponents a l'aixecament del Mapa de España 1: 50.000. Les còpies a mà les va encarregar entre 1914 i 1936 el Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, per a utilitzar-les com a base del Mapa Geogràfic de Catalunya a 1:100 000.1:25 00

Similar works

Full text

thumbnail-image

Cartoteca de Catalunya

redirect
Last time updated on 05/04/2020

This paper was published in Cartoteca de Catalunya.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.