Reforma integral de vivienda unifamiliar entre medianeras

Abstract

El treball de fi de grau és basa en el desenvolupament d’un projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. S’ha optat per triar una obra de poca complexitat tècnica per tal de poder redactar un projecte complert. L’objectiu d’aquest treball és basa en desenvolupar un projecte d’obres, des de l’aixecament de l’estat actual fins a aconseguir un únic document (projecte bàsic i executiu), basat en documentació real, utilitzant tots els recursos a l’abast de l’autor, per tal de poder donar validesa al projecte en un futur i executar la reforma i la ampliació de l’habitatge. La metodologia emprada per poder desenvolupar el projecte bàsic i executiu ha sigut la de buscar informació sobre el contingut necessari d’un projecte d’obres d’aquestes característiques, i una vegada obtinguda la informació, de quines part conformen un projecte d’obres, he desenvolupat cada punt amb documentació real i eines informàtiques actuals. Els resultat obtingut és un projecte bàsic i executiu complert, amb totes les exigències que requereix tant el Col·legi d’Aparelladors com l’Administració Pública i sobre tot complint amb l’encàrrec de la propietat de l’habitatge

Similar works

Full text

thumbnail-image

RECERCAT

redirect
Last time updated on 05/04/2020

This paper was published in RECERCAT.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.